085 - 21 00 575 info@dieetkunde.nl

Vergoeding en verzekering

Diëtetiek wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar mits er een contract is afgesloten. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 behandeluren per kalenderjaar.
DPS dieetkunde heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waarbij er 100% vergoeding is uit de basisverzekering. 

 Aanvullende verzekering
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering heeft u mogelijk recht op extra behandeluren. Ondanks dat de diëtist vrij toegankelijk is zijn er nog steeds verzekeringen die een verwijzing wel verplicht stellen om vergoeding vanuit het aanvullende pakket te kunnen verkrijgen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of neem contact met ons op.


Tarieven
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden tarieven vastgesteld per kalenderjaar. DPS dieetkunde is verplicht deze vastgestelde tarieven te handteren.

Onderstaande tarieven geven een gemiddelde indicatie per consult type; 

Afspraak type   

Factuurbedrag

Eerste consult

 

€ 68,50 – € 90,-  

Tweede consult

 

€ 32,50 – € 48,50

Vervolg consult *

 

€ 32,50 – € 36,50

Telefonisch kort consult

 

€ 14,50 – € 20,-

Toeslag huisbezoek  

 

€ 15,- € 20,-

Dieetbevestiging belastingdienst**

 

€ 18,50

Vliegverklaring **

 

€ 18,50

* bij diverse hulpvragen (voorbeelden eetstoornissen, eetproblemen, COVID herstel, sondevoeding etc) zullen de vervolgconsulten meer tijd in beslag nemen waardoor de tarieven zullen afwijken van een standaard vervolg consult.  

** indien u niet meer onder actieve behandeling bent wordt dit niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, u zult dit zelf moeten betalen.

 Bovengenoemde bedragen zijn berekend aan de hand van gemiddelde tijden bestaand uit de directe tijd en de indirecte tijd. De directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk in gesprek bent met de diëtist. De indirecte tijd is de tijd die de  diëtist nodig heeft na uw bezoek bijvoorbeeld om uw voeding te berekenen, uw voedingsdagboek te beoordelen, voor het opstellen van uw persoonlijk dieetadvies maar ook voor het schrijven van uw dossier, terug koppeling of overleg met/aan verwijzende (huis)arts etc. 


Verhinderd? 
Bent u onverhoopt verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch door.Een afspraak dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen

Afspraken kunnen niet verzet of geannuleerd worden per e-mail, sms of WhatsApp

No Show factuur
Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten niet op afspraken verschijnen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het denkbaar dat het niet tijdig lukt om de afspraak af te zeggen. Uiteraard beseffen wij dat er altijd iets kan gebeuren waardoor u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen. Wij gaan er echter van uit dat u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte probeert te stellen.

Patiënten die niet verschijnen duperen de andere patiënten en de praktijk. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt de volgende regel in te voeren. Indien u zonder afmelding niet verschijnt, ontvangt u een factuur. Deze factuur wordt niet door uw verzekering vergoed en zal dus door uzelf moeten worden betaald.Deze regel geldt ook voor gemaakte telefonische en beeldbel afspraken!

Het factuurbedrag is afhankelijk van de type afspraak:

Afspraak type   

Factuurbedrag

Eerste consult (50%)

 

€35,-

Vervolg consult (75%)

 

€19,50

Vervolg kort consult (15 minuten)

 

€15,-

Huisbezoek eerste consult

 

€50,-

Huisbezoek vervolg

 

€30,-

 

 

 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons op werkdagen bereiken via telefoon: 085 - 21 00 575 mail: info@dieetkunde.nl Maak een afspraak