085 - 21 00 575 info@dieetkunde.nl

De samenwerkende praktijken: Fysiotherapie Douma, Ergotherapie Gooi en Omstreken, SpreekTaal logopedisten en DPS dieetkunde slaan de handen ineen in het Het Paramedisch Expertise Centrum ’t Gooi.

Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines kan de beste zorg geleverd worden in de thuissituatie of instelling. Waar nodig wordt ook op een van de praktijklocaties behandeld.

Meer voordelen behandeling PECG therapeut

Het PECG bestaat uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze disciplines werken in de thuissituatie van de cliënt nauw met elkaar samen. Dit maakt dat er een centraal punt ontstaat waaruit de zorg aan de cliënt geboden wordt.
De therapeuten in het samenwerkingsverband zijn al jaren werkzaam in de praktijk en in de thuissituatie, ze zijn enorm ervaren en gedisciplineerd. De therapeuten van de PECG streven naar de beste zorg voor de cliënt. De disciplines zijn allemaal gelokaliseerd in de omgeving Hilversum. Samen zullen ze vanuit de praktijk overkoepelend opereren in de thuissituatie of in een van de praktijklocaties. Deze vorm van samenwerking is efficiënt en prettig voor zowel de cliënt en als de verwijzers.

Declaratie bij zorgverzekeraar of zorginstelling

In het geval van een behandeling aan huis of in een verzorgingshuis (extramuraal) worden de behandelingen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een behandeling in een intramurale setting op basis van een ZZP5 (inclusief indicatie behandeling) of hoger, dan worden er aparte afspraken gemaakt met de zorginstelling.